INFORMACJA PRAWNA

BotorPlus GmbH
Steuerberatungsgesellschaft (Doradztwo podatkowe)

Siedziba: 30175 Hannover
Rejestr handlowy: Sąd rejonowy w Hannoverze HRB 202615
Prowadzący działalność: Adam Botor
Nr identyfikacyjny: DE 257 551 822
Organ nadzorczy: Izba Doradców Podatkowych w Dolnej Saksonii

Działający u nas doradcy podatkowi są członkami Izby Doradców Podatkowych w Dolnej Saksonii (www.stbk-niedersachsen.de). Tytuł doradcy podatkowego został przyznany w Republice Federalnej Niemiec. Doradcy podatkowi podlegają w swojej działalności ustawie o doradztwie podatkowym w połączeniu z rozporządzeniem dotyczącym realizacji przepisów dotyczących wykonywania zawodu wraz z rozporządzeniem o opłatach pobieranych za usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Uregulowania dotyczące prawa do wykonywania zawodu są dostępne na stronie internetowej Izby Federalnej Doradców Podatkowych (www.bstbk.de).

BotorPlus GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Biegla rewizja)

Siedziba: 30175 Hannover
Rejestr handlowy: Sąd rejonowy w Hannoverze HRB 207831
Prowadzący działalność: Adam Botor
Nr identyfikacyjny: DE279569138
Organ nadzorczy: Izba Rewidentów Gospodarczych w Dolnej Saksonii

Działający u nas biegli rewidenci są członkami Izby Bieglych Rewidentów (www.wpk.de). Tytuł bieglego rewidenta został przyznany w Republice Federalnej Niemiec. Biegli rewidenci podlegają w swojej działalności ustawie o biegłej rewizji (WPO, Burufssatzung der Wirtschaftprüfer, Satzung der Qualitätskontrolle, Siegelordnung, Wirtschaftsprüfer- Berufshaftpflichtversicherungsordnung). Uregulowania dotyczące prawa do wykonywania zawodu są dostępne na stronie internetowej Izby Federalnej Bieglych Rewidentów (www.wpk.de).

BotorPlus GmbH
Rechtsanwaltsgesellschaft (Doradztwo Prawne)

Siedziba: 30175 Hannover
Rejestr handlowy: Sąd rejonowy w Hannoverze HRB 207764
Prowadzący działalność: Adam Botor (Biegly rewident, doradca podatkowy), Bernhard Bense (Adwokat), Monika Lehnert (Adwokat)
Nr identyfikacyjny: DE279569146
Organ nadzorczy: Izba Adwokacka w Dolnej Saksonii

Działający u nas Adwokaci i członki zarządu są członkami Izby Adwokackiej w Dolnej Saksonii (www.rakcelle.de). Tytuł Adwokacki został przyznany w Republice Federalnej Niemiec. Adwokaci podlegają w swojej działalności ustawie o prawie w połączeniu z rozporządzeniem dotyczącym realizacji przepisów dotyczących wykonywania zawodu wraz z rozporządzeniem o opłatach pobieranych za usługi w zakresie doradztwa Prawnego (Bora Berufsordnung für Rechtsanwälte, RVG – Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft (CCBE)
BRAO – Bundesrechtsanwaltsordnung). Uregulowania dotyczące prawa do wykonywania zawodu są dostępne na stronie internetowej Izby Federalnej Adwokackiej (www.brak.de).

Thielenplatz 5
30159 Hannover
Niemcy

Tel.: 0049 511 898 589 0
Fax: 0049 511 898 589 29
E-Mail: info(at)botorplus.com

Polityka prywatności
Ta strona korzysta z usługi Google Analytics, która jest analizą sieci Web należącą do Google Inc. (>>Google<<). Google Analytics używa cookies, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera internauty, które to zostaną zapisane na Państwa komputerze i umożliwią analizę korzystania z tej strony internetowej. Informacje zebrane przez cookies (w tym także Państwa adres IP) zostaną zapisane na serwerze Google w USA. Google użyje tych danych do tego, by analizować je pod kątem aktywności w sieci poszczególnych jej użytkowników oraz do regulowania usług związanych z korzystaniem z Internetu i poszczególnych stron WWW. Istnieje również możliwość przekazania tych danych osobom trzecim, o ile jest to wymagane ustawowo lub w przypadku gdy osoby trzecie pracują na zlecenie firmy Google. Google w żadnym wypadku nie wykorzystają adresu IP oraz innych danych związanych z Państwa użytkowaniem sieci w innym celu. Możecie Państwo uniemożliwić instalację cookies poprzez odpowiednie ustawienie opcji przeglądarki internetowej, jednakże nie będą mogli Państwo wówczas korzystać ze wszystkich funkcji tej strony WWW. Korzystanie z tej witryny jest równoznaczne z tym, że są Państwo zaznajomieni z naszą polityką prywatności i że została ona przez Was zaakceptowana.

Wyłączenie odpowiedzialności za linki zewnętrzne
Pomimo dokładnego sprawdzenia treści merytorycznej linków zewnętrznych nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Odpowiedzialność za ich treść ponoszą wyłącznie administratorzy tych stron WWW.

Ukształtowanie, przetworzenie i oprogramowanie
www.prawos.pl