Zmiany w podatku gruntowym (niem. Grundsteuerreform) od 2022 roku.

1.07.2022 ruszyła możliwość elektronicznego składania  deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości. Dlaczego podatek musiał zostać zreformowany? Do tej pory podatek gruntowy był naliczany na podstawie wartości standardowych, pochodzących z 1964 roku (dla starych krajów

POSTANOWIENIE W ZAKRESIE NOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KAS FISKALNYCH

Elektroniczne kasy fiskalne muszą być w przyszłości wyposażone w certyfikowane techniczne urządzenia zabezpieczające. Taką decyzję podjął rząd federalny, przyjmując w dniu 13 lipca 2016r. „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen” (tłum.

REALIZACJA PROJEKTU BEPS

BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting) – erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków – polega na celowym działaniu podatników, ukierunkowanym na pomniejszanie podstawy opodatkowania i przesuwanie dochodów do krajów o niższym opodatkowaniu lub braku opodatkowania.

Przejdź do góry