NOWE ZASADY PRZY PODZIALE ZYSKU DLA ZAKŁADÓW

Przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowych reguł w zakresie podziału zysku pomiędzy centralą przedsiębiorstwa a zakładem. Wówczas, gdy niemiecki przedsiębiorca dysponuje również zakładem za granicą, konieczne jest rozgraniczenie zysku w taki sposób, aby każde państwo

INTEGRACJA REJESTRÓW NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ

Rozwój współpracy transgranicznej w Europie wymaga optymalnych rozwiązań prawnych. Z jednej strony przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia ponadnarodowej działalności, z drugiej strony wszystkie zainteresowane podmioty powinny mieć dostęp do rzetelnej informacji o takich działaniach. W następstwie

Przejdź do góry