bednarski

/admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 16 blog entries.

AKTUALNE DECYZJE W SPRAWIE SOKA-BAU. NIEWAŻNOŚĆ POWSZECHNEGO OBOWIĄZYWANIA POROZUMIEŃ

Federalny Sąd Pracy (BAG - Bundesarbeitsgericht) na mocy postanowień z dnia 21.09.2016r., 10 ABR 33/15 oraz 10 ABR 48/15 (opublikowanych dotychczas jedynie jako komunikat prasowy) uznał za nieważne różne powszechnie obowiązujące porozumienia dot. kas socjalnych branży budowlanej. Podczas gdy postanowienie to nie powinno mieć żadnych następstw dla pracodawców objętych zbiorowym układem pracy, to pracodawcy w [...]

By |Doradztwo prawne dla firm w Niemczech, prawo pracy, SOKA-BAU|Możliwość komentowania AKTUALNE DECYZJE W SPRAWIE SOKA-BAU. NIEWAŻNOŚĆ POWSZECHNEGO OBOWIĄZYWANIA POROZUMIEŃ została wyłączona

POSTANOWIENIE W ZAKRESIE NOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KAS FISKALNYCH

Elektroniczne kasy fiskalne muszą być w przyszłości wyposażone w certyfikowane techniczne urządzenia zabezpieczające. Taką decyzję podjął rząd federalny, przyjmując w dniu 13 lipca 2016r. „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen” (tłum. projekt ustawy o ochronie przed manipulacjami w podstawowych zapisach cyfrowych). Tym samym oszustwa podatkowe poprzez manipulację zapisów księgowych powinny być [...]

By |Doradztwo podatkowe dla firm w Niemczech, kasa fiskalna, prawo podatkowe|Możliwość komentowania POSTANOWIENIE W ZAKRESIE NOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KAS FISKALNYCH została wyłączona

WYROK SĄDU W SPRAWIE ZALICZENIA DODATKÓW DO USTAWOWEGO NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht BAG) w wyroku z dnia 25.05.2016r. (BAG 5 AZR 135/16) zdecydował w kwestii zasad i podstawy naliczania bonusów oraz o możliwości zaliczania ich na poczet ustawowego najniższego wynagrodzenia za pracę. W przedmiotowej sprawie skarżąca – pozostająca z pozwanym w stosunku pracy, zatrudniona w pełnym wymiarze godzin na podstawie pisemnej umowy o pracę – [...]

By |Doradztwo prawne dla firm w Niemczech, prawo pracy|Możliwość komentowania WYROK SĄDU W SPRAWIE ZALICZENIA DODATKÓW DO USTAWOWEGO NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ została wyłączona

REALIZACJA PROJEKTU BEPS

BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting) – erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków – polega na celowym działaniu podatników, ukierunkowanym na pomniejszanie podstawy opodatkowania i przesuwanie dochodów do krajów o niższym opodatkowaniu lub braku opodatkowania. Działania te mają na celu optymalizację podatkową. Termin ten, dyskutowany szeroko w dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego, stał się już synonimem trendu [...]

By |Doradztwo podatkowe dla firm w Niemczech, dyrektywy Unii Europejskiej, międzynarodowe prawo podatkowe, prawo podatkowe|Możliwość komentowania REALIZACJA PROJEKTU BEPS została wyłączona

PROJEKT USTAWY WPROWADZAJĄCEJ ZMIANY W NIEMIECKIEJ USTAWIE O WYPOŻYCZANIU PRACOWNIKÓW (AÜG)

W dniu 01.06.2016r. rząd federalny Niemiec uchwalił projekt ustawy dot. zmiany ustawy o wypożyczaniu pracowników i innych ustaw (Gesetz „zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze”). Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z wolą rządu, ustawa ta wejdzie w życie najprawdopodobniej z dniem 01.01.2017r. Poniżej przedstawiamy zmiany, jakie zostały przewidziane: Tymczasowy pracownik może być w przyszłości wyznaczony [...]

ZAWIĄZANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ WNIESIENIE SAMOCHODU OSOBOWEGO JAKO WKŁADU

Niemiecki Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht OLG) w Celle swym postanowieniem (OLG Celle, Beschl. v. 05.01.2016 - 9 W 150/15) potwierdził decyzję niemieckiego Sądu Rejestrowego (Registergericht), w której ten odmówił rejestracji spółki z o.o. (GmbH). Powodem odmowy był brak spełnienia wymogów, wynikających z przepisów ustawy o spółkach z o.o.: § 7 ust. 2 i § 19 ust. [...]

By |Doradztwo prawne dla firm w Niemczech, prawo spółek|Możliwość komentowania ZAWIĄZANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ WNIESIENIE SAMOCHODU OSOBOWEGO JAKO WKŁADU została wyłączona

DEZAPROBATA WOBEC ZASTOSOWANIA SYSTEMU KONT CZASU PRACY W PRZYPADKU WSPÓLNIKA PROWADZĄCEGO SPRAWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Federalny Trybunał Skarbowy (Bundesfinanzhof BFH) w wyroku z dnia 11.11.2015r., I R 26/15 orzekł, że funkcja i zakres obowiązków prowadzącego sprawy spółki z o.o. nie dają się pogodzić z tym, że wraz z prowadzeniem kont czasu pracy, zrzecze się on części bieżącego wynagrodzenia na poczet jego późniejszej wypłaty za pracę w czasie wolnym. Rozliczanie czasu [...]

By |Doradztwo podatkowe dla firm w Niemczech, konto czasu pracy|Możliwość komentowania DEZAPROBATA WOBEC ZASTOSOWANIA SYSTEMU KONT CZASU PRACY W PRZYPADKU WSPÓLNIKA PROWADZĄCEGO SPRAWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została wyłączona

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ Z POWODU KORZYSTANIA Z INTERNETU W CELACH PRYWATNYCH. WERYFIKACJA HISTORII PRZEGLĄDARKI NIE WYMAGA ZGODY PRACOWNIKA.

Odbieranie prywatnych e-maili, przeglądanie stron internetowych niezwiązanych z wykonywanymi zadaniami służbowymi czy też odwiedzanie portali społecznościowych w godzinach pracy może mieć dla pracownika przykre skutki. Wykorzystywanie przez pracownika w godzinach pracy dostępu do internetu w celach prywatnych może stanowić istotne naruszenia, co często kończy się dla niego nieprzyjemnościami ze strony pracodawcy. Ten, kto w godzinach [...]

By |Doradztwo prawne dla firm w Niemczech, prawo pracy, wypowiedzenie nadzwyczajne, wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym|Możliwość komentowania WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ Z POWODU KORZYSTANIA Z INTERNETU W CELACH PRYWATNYCH. WERYFIKACJA HISTORII PRZEGLĄDARKI NIE WYMAGA ZGODY PRACOWNIKA. została wyłączona

TŁUMACZENIE NA RACHUNKACH POLSKIEJ SP. O.O. JAKO GMBH PROWADZI DO ODMOWY ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO PRZEZ NIEMIECKI URZĄD SKARBOWY

Nieprawidłowe oznaczenie formy prawnej odbiorcy świadczenia powoduje utratę prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Późniejsza korekta nieprawidłowości na rachunku nie umożliwia wstecznego odliczenia podatku naliczonego. W poniżej omawianym wyroku przedstawiamy stanowisko sądu skarbowego w tym aspekcie. Stan faktyczny: Mającemu siedzibę w Polsce skarżącemu zakładowi, urząd skarbowy odmówił obniżenia kwoty podatku należnego o [...]

By |Doradztwo prawne dla firm w Niemczech, prawo podatkowe|Możliwość komentowania TŁUMACZENIE NA RACHUNKACH POLSKIEJ SP. O.O. JAKO GMBH PROWADZI DO ODMOWY ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO PRZEZ NIEMIECKI URZĄD SKARBOWY została wyłączona

ZMIANY DLA PRACOBIORCÓW W ZAKRESIE USTAWOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Z początkiem roku 2016 weszły w życie zmiany legislacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy i polityki socjalnej. Podwyższona została granica wymiaru składki oraz granica wysokości dochodu, wyznaczająca objęcie ubezpieczeniem społecznym w zakresie ubezpieczenia na wypadek choroby oraz ubezpieczenia na wypadek wymagania opieki. Ponadto zmianie uległa również granica wymiaru składki w przypadku ustawowego ubezpieczenia rentowego i ubezpieczenia [...]

By |Doradztwo podatkowe dla firm w Niemczech, ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne|Możliwość komentowania ZMIANY DLA PRACOBIORCÓW W ZAKRESIE USTAWOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO została wyłączona