Termin rozliczeń dotacji z programów pomocowych Covid-19 został przedłużony do 31.12.2022.

Złożone wnioski i otrzymane dotacje w ramach różnych programów pomocowych, związanych z pandemią Covid-19, muszą być ponownie rozpatrzone w ramach obowiązkowego rozliczenia końcowego. Termin składania ostatecznych rozliczeń został przedłużony. Beneficjenci tych programów od 5.05.2022 mogą składać końcowe rozliczenia za Pomoc Pomostową od I do III, włącznie z Pomocą Pomostową III Plus oraz za Pomoc Listopadową

Zmiany w podatku gruntowym (niem. Grundsteuerreform) od 2022 roku.

1.07.2022 ruszyła możliwość elektronicznego składania  deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości. Dlaczego podatek musiał zostać zreformowany? Do tej pory podatek gruntowy był naliczany na podstawie wartości standardowych, pochodzących z 1964 roku (dla starych krajów związkowych) lub 1935 roku (dla nowych krajów związkowych). Ponieważ wartości gruntów i budynków od 1935 r. i 1964 r. kształtowały

30.06.2022 upływa termin dla dokonania zgłoszenia w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, spółdzielni europejskiej lub spółki osobowej.

Czym jest Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych? Ten elektroniczny wykaz zawiera informacje, dotyczące tzw. rzeczywistych beneficjentów, czyli osób, które posiadają ponad 25% udziałów kapitałowych lub mogą kontrolować więcej niż 25% praw głosu. Został on wprowadzony w ramach walki z praniem brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Reguluje go ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (niem. Geldwäschegesetz- GwG) W

Przejdź do góry