dyrektywy Unii Europejskiej

­

REALIZACJA PROJEKTU BEPS

BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting) – erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków – polega na celowym działaniu podatników, ukierunkowanym na pomniejszanie podstawy opodatkowania i przesuwanie dochodów do krajów o niższym opodatkowaniu lub braku opodatkowania. Działania te mają na celu optymalizację podatkową. Termin ten, dyskutowany szeroko w dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego, stał się już synonimem trendu [...]

By |Doradztwo podatkowe dla firm w Niemczech, dyrektywy Unii Europejskiej, międzynarodowe prawo podatkowe, prawo podatkowe|Możliwość komentowania REALIZACJA PROJEKTU BEPS została wyłączona

INTEGRACJA REJESTRÓW NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ

Rozwój współpracy transgranicznej w Europie wymaga optymalnych rozwiązań prawnych. Z jednej strony przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia ponadnarodowej działalności, z drugiej strony wszystkie zainteresowane podmioty powinny mieć dostęp do rzetelnej informacji o takich działaniach. W następstwie przyjęcia dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2012/17/UE trwa obecnie tworzenie na szczeblu Unii Europejskiej systemu integrującego rejestry centralne, rejestry handlowe [...]

By |Doradztwo podatkowe dla firm w Niemczech, dyrektywy Unii Europejskiej, rejestr przedsiębiorstw|Możliwość komentowania INTEGRACJA REJESTRÓW NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ została wyłączona