NOWE WYMOGI W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Nowe uregulowania, obok zasad obowiązujących ogólnie na mocy przepisów niemieckiego prawa handlowego i podatkowego w zakresie prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej, bliżej określają wymagania dot. możliwości identyfikacji i kontroli dokumentacji przy prowadzeniu księgowości w formie elektronicznej. Nowe zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania ksiąg, zapisów księgowych oraz dokumentów w formie elektronicznej, jak też dostęp do