WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ Z POWODU KORZYSTANIA Z INTERNETU W CELACH PRYWATNYCH. WERYFIKACJA HISTORII PRZEGLĄDARKI NIE WYMAGA ZGODY PRACOWNIKA.

Odbieranie prywatnych e-maili, przeglądanie stron internetowych niezwiązanych z wykonywanymi zadaniami służbowymi czy też odwiedzanie portali społecznościowych w godzinach pracy może mieć dla pracownika przykre skutki. Wykorzystywanie przez pracownika w godzinach pracy dostępu do internetu w celach prywatnych może stanowić istotne naruszenia, co często kończy się dla niego nieprzyjemnościami ze strony pracodawcy. Ten, kto w godzinach