Project Description

BIEGŁA REWIZJA

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA, DORADZTWO FINANSOWE,
EKONOMICZNE I STRATEGICZNE

Analizy dla wyceny przedsiębiorstwa są różnorodne. Poza sporządzaniem ekspertyz jako niezależni eksperci z zakresu wyceny przedsiębiorstwa, wspieramy Państwa przy najważniejszych wyborach takich jak przejęcia, sprzedaż podmiotów finansowych, podział spadkowy czy fuzje jako kompetentni doradcy swoich klientów.

 • Tworzenie ekspertyz z zakresu wyceny przedsiębiorstwa

 • Doradztwo w podejmowaniu decyzji odnośnie zakupu czy sprzedaży przedsiębiorstw

 • Prowadzenie przejęć przedsiębiorstw

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ROCZNY BILANS FIRMY

Tworzenie jak również kontrola rocznych bilansów przedsiębiorstwa w przeróżnych formach i branżach, a także rocznych bilansów koncernów działających na rynkach międzynarodowych, jest głównym przedmiotem naszej działalności. Długoletnia praktyka zawodowa w tworzeniu i kontroli licznych “zamknięć” według niemieckich jak i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyróżnia nas spośród innych kancelari.

 • Tworzenie bilansów rocznych w oparciu o HGB i IFRS

 • Tworzenie rocznych bilansów koncernu

 • Tworzenie raportów w ramach międzynarodowych grup kapitałowych

 • Ekspertyzy w zakresie stanu faktycznego bilansowania i rozliczeń rocznych

 • Tworzenie bilansów otwarcia w przedsiębiorstwach komunalnych przy współpracy z naszym Partnerem

REWIDENCJA GOSPODARCZA – KONTROLA SPRAWOZDAN
FINANSOWYCH I INNE USŁUGI

W ramach rozliczenia rocznego przedsiębiorstwa lub koncernu uzyskujemy wgląd w rachunkowość i dokumentację badanego przedsiębiorstwa. Dzięki temu możemy stwierdzić czy formalne i materialne aspekty sprawozdawczości finansowej są zgodne z przepisami prawa oraz czy roczne rozliczenie a także księgowość mogą zostać uznane jako zgodne z obowiązującymi przepisami.

 • Biegła rewidencja – badanie rozliczenia rocznego oraz bilansu firmy

 • Reviews

 • Badanie przejęć

 • Tworzenie ekspertyz dotyczących problemów w bilansowaniu