Project Description

DORADZTWO PODATKOWE

Minimalizowanie obciążeń podatkowych naszych Klientów, należy do głównych zadań kancelarii. Reprezentowanie interesów podatkowych Klientów jest bardzo różnorodne i rozgrywa się na wielu płaszczyznach. Obok doradztwa podatkowego planowanych przedsięwzięć gospodarczych w zakresie ich konsekwencji podatkowych, przedmiotem naszej działalności jest reprezentowanie naszych klientów przed urzędami skarbowymi.

PRAWO NIEMIECKIE

 • Kształtowanie polityki podatkowej dla przedsiębiorstw i osób prywatnych

 • Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw

 • Sporządzanie ekspertyz

 • Doradztwo w zakresie deklaracji podatkowych

 • współdziałanie podczas urzędowych kontroli podatkowych

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE

 • Porównywanie obciążeń podatkowych

 • Kształtowanie polityki podatkowej przy inwestycjach zagranicznych

 • Sporządzanie ekspertyz

 • Doradztwo przy rozliczeniach międzynarodowych

SERWIS

 • Współdziałanie podczas kontroli ubezpieczeń społecznych

 • Prowadzenie postępowań odwoławczych

 • Reprezentowanie przed sądami finansowymi

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Obok wypełniania dokumentów handlowych i podatkowych oraz obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej, prowadząc finanse i rachunkowość naszych Klientów, dostarczamy podstawy dla kierowania i opodatkowania sprawnej przedsiębiorczości. W tym pojęciu zawierają się analizy, oceny oraz roczne zeznania, które są bardzo istotne dla naszych Klientów. Dlatego nasze usługi koncentrujemy głównie na:

 • Potrzebach przedsiębiorstw związanych ze sprawozdaniami

 • Tworzeniu i zastosowaniu w praktyce systemów do tworzenia rachunków kosztowych oraz analiz

 • powiązanych z ekonomiką przedsiębiorstw

 • Sporządzaniu rocznych sprawozdań

 • Prowadzeniu księgowości finansowej i środków trwałych

 • Prowadzeniu księgowości płac

 • Sporządzaniu bilansu dla koncernów międzynarodowych