NOWE ZASADY PRZY PODZIALE ZYSKU DLA ZAKŁADÓW

Przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowych reguł w zakresie podziału zysku pomiędzy centralą przedsiębiorstwa a zakładem. Wówczas, gdy niemiecki przedsiębiorca dysponuje również zakładem za granicą, konieczne jest rozgraniczenie zysku w taki sposób, aby każde państwo uczestniczące mogło pobrać należne mu podatki. Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) – umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie jest w tym przypadku