ZMIANY DLA PRACOBIORCÓW W ZAKRESIE USTAWOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Z początkiem roku 2016 weszły w życie zmiany legislacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy i polityki socjalnej. Podwyższona została granica wymiaru składki oraz granica wysokości dochodu, wyznaczająca objęcie ubezpieczeniem społecznym w zakresie ubezpieczenia na wypadek choroby oraz ubezpieczenia na wypadek wymagania opieki. Ponadto zmianie uległa również granica wymiaru składki w przypadku ustawowego ubezpieczenia rentowego i ubezpieczenia