INTEGRACJA REJESTRÓW NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ

Rozwój współpracy transgranicznej w Europie wymaga optymalnych rozwiązań prawnych. Z jednej strony przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia ponadnarodowej działalności, z drugiej strony wszystkie zainteresowane podmioty powinny mieć dostęp do rzetelnej informacji o takich działaniach. W następstwie przyjęcia dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2012/17/UE trwa obecnie tworzenie na szczeblu Unii Europejskiej systemu integrującego rejestry centralne, rejestry handlowe