Złożone wnioski i otrzymane dotacje w ramach różnych programów pomocowych, związanych z pandemią Covid-19, muszą być ponownie rozpatrzone w ramach obowiązkowego rozliczenia końcowego. Termin składania ostatecznych rozliczeń został przedłużony. Beneficjenci tych programów od 5.05.2022 mogą składać końcowe rozliczenia za Pomoc Pomostową od I do III, włącznie z Pomocą Pomostową III Plus oraz za Pomoc Listopadową i Grudniową do 31 grudnia 2022 roku.

We wszystkich programach wsparcia, związanych z koronawirusem wnioski firm były często zatwierdzane na podstawie prognoz obrotów i przewidywanych kosztów, aby zapewnić jak najszybsze finansowanie. W związku z tym wszystkie programy pomocowe i otrzymane dotacje muszą być sprawdzone i potwierdzone ponownie w ramach tzw. rozliczenia końcowego na podstawie rzeczywistych danych. Po weryfikacji przez agencję przyznającą dofinansowanie, ostateczna kwota dofinansowania zostanie podana w zawiadomieniu końcowym. W zależności od wybranych programów, może to prowadzić do potwierdzenia otrzymanych środków, zwrotu nadpłaty ale także przyznania dodatkowych funduszy.

Bez ostatecznego rozliczenia, pomoc pomostowa „Corona” musi zostać spłacona w całości. Spłaty już wypłaconych dotacji z reguły nie są oprocentowane aż do ostatecznego rozliczenia. Jednak w takich przypadkach mogą zostać naliczone odsetki.

Podobnie jak w przypadku wniosku, ostateczne rozliczenie następuje za pośrednictwem audytującej strony trzeciej (biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, adwokata) poprzez cyfrowy portal aplikacyjny Rządu Federalnego.