1.07.2022 ruszyła możliwość elektronicznego składania  deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.

Dlaczego podatek musiał zostać zreformowany?

Do tej pory podatek gruntowy był naliczany na podstawie wartości standardowych, pochodzących z 1964 roku (dla starych krajów związkowych) lub 1935 roku (dla nowych krajów związkowych). Ponieważ wartości gruntów i budynków od 1935 r. i 1964 r. kształtowały się na Zachodzie i Wschodzie w bardzo różny sposób, mamy obecnie do czynienia z nierównym traktowaniem podatkowym.

Aby system wyceny nieruchomości mógł funkcjonować, wycena ogólna dla gruntów zabudowanych i niezabudowanych powinna odbywać się co sześć lat. Jednak od 1964 r. nie przeprowadzono nowego oszacowania wartości nieruchomości, w związku z czym powstały różnice, które w międzyczasie przybrały rozmiary niezgodne z konstytucją.

W 2018 roku Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał taki stan prawny za niekonstytucyjny i tym samym zobligował rząd niemiecki do stworzenia nowej regulacji prawnej. Rok później została opublikowana ustawa o reformie podatku gruntowego.

Co się zmieni w wyniku reformy?

Ustawa ta zawiera między innymi nowe zasady wyceny nieruchomości dla celów podatkowych. Przewiduje ona, że wszystkie nieruchomości w Niemczech będą rewaloryzowane od 1 stycznia 2022 r., tj. przy zastosowaniu współczynników istniejących w dniu 1 stycznia 2022 r. W tym celu właściciele nieruchomości są zobligowani do złożenia deklaracji, do urzędu skarbowego, drogą elektroniczną, potrzebnej do określenia wartości podatku od nieruchomości.

Od kiedy będzie obowiązywała nowa stawka za podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości obliczony na podstawie nowych wartości będzie obowiązywał od 1 stycznia 2025 roku. Przypuszczalnie do jesieni 2024 r. potrwa ustalenie konkretnej wysokości danego przyszłego podatku od nieruchomości dla większości podatników. Do 31 grudnia 2024 roku podatek od nieruchomości nadal będzie pobierany w dotychczasowej formie.